4. regionální veletrh FIF

Dne 26. 1. 2010 proběhl na naší škole již čtvrtý regionální veletrh fiktivních firem, na který se sjelo mnoho firem i z mimopražských škol. Veletrhu se zúčastnilo se celkem 39 firem s různou nabídkou zboží a služeb. Naše fiktivní firma Bluesquare, s. r. o. se starala o průběh celé akce. Zajišťovala občerstvení pro VIP hosty, šatnu a zkrátka vše, co bylo potřeba.

Celý den mezi sebou firmy uzavíraly fiktivní obchody a navazovaly nové kontakty. Procvičovali si také vyplňování faktur a obchodování v cizích jazycích. Navíc se soutěžilo v mnoha disciplínách jako např. nejlepší prezentace, celkový dojem ze stánku, mluvení v cizím jazyce a propagace firmy.

Z naší školy se zúčastnilo celkem 5 fiktivních firem. Firma Bluesquare, s. r. o. zaznamenala velký úspěch když obsadila v celkovém hodnocení 3. místo.

Fotografie z veletrhu