Obory vzdělání v 1. ročníku

Ekonomické lyceum (78-42-M/02)

(otevíráme zpravidla 1 třídu)

Přitažlivost oboru spočívá především v jeho univerzálnosti: kombinuje totiž problematiku obchodní akademie s předměty gymnaziálního rázu. Zkušenosti získané například prací na projektech uplatníte při předpokládaném studiu na vysoké škole. Dva povinné cizí jazyky si zvolíte mezi angličtinou, němčinou, španělštinou, francouzštinou a ruštinou.

Obchodní akademie (63-41-M/02)

(otevíráme zpravidla celkem 4 třídy, v roce 2023 3 třídy)

Těžiště odborné výuky tvoří ekonomika a účetnictví, od třetího ročníku je studium zpestřeno nabídkou volitelných předmětů. Dva povinné cizí jazyky si zvolíte mezi angličtinou, němčinou, španělštinou, francouzštinou a ruštinou. Obor vzdělání Obchodní akademie (OA) je vyučován podle dvou školních vzdělávacích programů (ŠVP):

  • ŠVP: OA – cestovní ruch (otevíráme zpravidla 2 třídy)
    Základní profil rozšiřuje turistický zeměpis, dějiny umění, služby cestovního ruchu a průvodcovství. Kvalitní učebna umožňuje názornou výuku, prakticky si vyzkoušíte vedení exkurzí po Praze i tvorbu produktů cestovního ruchu. Perspektiva studia a podnikání v zajímavém odvětví se otevírá…
  • ŠVP: OA – ekonomika a podnikání v Evropské unii (otevíráme zpravidla 2 třídy)
    Klasické studium je prohloubeno v tematice zahraničního obchodu a mezinárodního podnikání. Znalostmi o evropské integraci získáte nezbytnou a využitelnou orientaci občana EU. Teoretické poznatky si ověříte na exkurzích a praxích, využijete je při dalším studiu i podnikání nejen v ČR.

Celkový počet tříd bude dle souhlasu odboru školství, mládeže a sportu MHMP.