Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení na školní rok 2022/2023

Přihlášky se podávají do 1. 3. 2022.
Zde bude postupně zveřejněno:
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení - do 31. 1. 2022
Hodnocení účastníků 1. kola přijímacího řízení 
Seznam přijatých uchazečů
Přehled o přijímání

Další informace a formuláře

Vytisknout