O škole

Zveřejnění informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Tradice na dobré adrese – jedna z nejstarších českých obchodních škol zahájila výuku již ve školním roce 1909/1910. Poslední půlstoletí používá velkorysý puristický objekt na Vinohradské třídě a její vynikající dopravní dostupnost vyplývá z blízkosti frekventovaného náměstí Míru a stanic metra trasy A a C.

Zřizovatelem je Hlavní město Praha, školné se neplatí.

Počet tříd a žáků ve školním roce 2023/2024: 19 tříd, 518 žáků

Obory vzdělání

 • Obchodní akademie, možnost volby zaměření na
  • cestovní ruch
  • ekonomiku a podnikání v Evropské unii
 • Ekonomické lyceum

Profil absolventa

 • středoškolské vzdělání zakončené maturitou ve zvoleném ekonomickém oboru
 • možnost uplatnění ve středních pozicích podnikatelské i nepodnikatelské sféry
 • základ pro studium na VOŠ a VŠ především ekonomického zaměření
 • možnost získání další kvalifikace během studia (státní zkouška ze psaní na klávesnici, řidičský průkaz skupiny B a jazykové zkoušky z cizích jazyků)

Informační technologie ve výuce

 • škola má 5 odborných učeben vybavených počítači s pevným připojením na Internet
 • v rámci výuky se mohou studenti připravit na složení některých zkoušek
 • studenti mohou výpočetní techniku využívat k samostudiu v odpočívárně

Cizí jazyky

 • každý student povinně volí 2 cizí jazyky (AJ, NJ, ŠJ, RJ), výuka navazuje podle možností na úroveň dosaženou v ZŠ
 • od 3. ročníku mohou studenti studovat volitelně 3. cizí jazyk

Volitelné předměty

 • zařazeny od 3. ročníku
 • umožňují připravit se na podnikání, studium na VŠ, zvolit profesní zaměření

Další informace o škole

 • 1. ročníky zahajují čtyřdenním seznamovacím soustředěním se sportovním a kulturním vyžitím
 • pro 1. ročníky obchodní akademie - cestovní ruch pořádáme cykloturistický kurz
 • pro 2. ročník ekonomického lycea pořádáme odborný kurz
 • pro 2. ročníky organizujeme lyžařský výcvikový kurz
 • pořádáme jazykové a poznávací zájezdy
 • v závěru školního roku probíhají tradiční školní výlety v tuzemsku i v zahraničí
 • v budově je otevřen bufet, obědy je možné zakoupit v jídelně ZŠ Sázavská (5 minut od školy).
 • ve škole pracují kroužky podle zájmu žáků, každoročně se koná ples školy
 • při turistických dnech, exkurzích a praxích blíže poznáte podniky i pražské památky