Publikace o akademii

Identitu každé instituce výrazně utváří též vědomí její minulosti. Více než stoletou historii naší akademie – ale též odraz každé epochy – přibližují četné almanachy, zprávy, sborníky a časopisy.

Některé materiály jsme se rozhodli digitalizovat a (jako držitelé copyrightu) nabídnout všem zájemcům – můžete si je otevřít ve formátu pdf. Uvítáme však i další materiály, na které nás laskaví čtenáři upozorní: kontaktujte prosím RNDr. Stanislava Koňaříka, nebo info@oavin.cz.

Výroční zprávy

Podrobná hlášení podávaná ředitelstvím mívala od dob Rakouska-Uherska pečlivou knižní podobu. Jejich unifikovaný obsah uváděl členy kuratoria (správního výboru) a profesorského sboru, statistiky a seznamy žactva, učební osnovy s učebnicemi, přírůstky ve sbírkách kabinetů a knihoven, pokladní zprávu, podpory pro chudé žáky, vyhlášku. Zajímavá bývá kronika událostí včetně exkurzí, zájezdů či kulturních a sportovních akcí. Publikace zároveň sloužily jako sborníky až pěti odborných statí. Zprávy po roce 1939 už mají jen úřední podobu strojopisných kopií (dnes též formu digitální) a pro náš účel je ponecháváme stranou zájmu.

Knižní zprávy vycházely během prvních 30 let existence naší akadmie – tedy ještě v Karlíně – a až na jedinou výjimku se nám také dochovaly. S několika vybranými si dovolíme čtenáře seznámit.

1. zpráva

I. zpráva Vyšší obchodní školy v Karlíně za školní rok 1909-1910
Vydala VOŠ v Karlíně; 1910, 112 s.

Akademie vznikla za podpory města Karlína jako 14. v českých zemích, ovšem teprve 7. česká a 3. pražská. Adaptované prostory mateřské školy v Žižkově (dnes Pernerově) ulici poskytly roční provizorní působiště pro 6 učitelů a 108 žáků ve 3 třídách. Ředitel František Kovář popisuje vznik ústavu, ve statistikách udiví rozsah pomůcek včetně 22 předplacených časopisů. Úvodní stať o obchodní češtině je pozoruhodná i osobností autora – první třídní Dr. Petr Zenkl se později stal pražským primátorem a místopředsedou vlády.

Stáhnout ve formátu pdf (8,88 MB)

5. zpráva

V. zpráva Obchodní akademie v Karlíně za školní rok 1913-1914
Vydala OA v Karlíně; 1914, 314 s.

Naše škola 4. rok obývala Srncův nadační dům v Pobřežní ulici, František Kovář zde řídil 26 učitelů a 333 žáků v 8 třídách. Tato zpráva je vůbec nejrozsáhlejší, přičemž její polovinu tvoří 5  dborných pojednání, například o korespondenci v zámořském obchodu; dále se dočteme o zajímavém zájezdu do Terstu a Benátek. Osudovost doby předesílá kondolence k atentátu v Sarajevu – během prázdnin už byla c. k. monarchie ve válce. Čekala čtyři těžká léta, kdy mnozí profesoři a studenti narukovali na frontu, z níž se někteří nikdy nevrátili.

Stáhnout ve formátu pdf (20,9 MB)

30. zpráva

Třicátá výroční zpráva Obchodní akademie v Praze – Karlíně za školní rok 1938-1939
Vydala OA v Praze – Karlíně; 1939, 158 s.

Jubilejní rok byl ve znamení končících normálních poměrů – čteme zde o mobilizaci, o zřízení Protektorátu; hned po prázdninách propukla válka. Obšírnou úvodní zprávu podal předchozí správce Antonín Štěpán, třetím ředitelem však už byl Vlastimil Frida, který vedl 37 profesorů a 929 žáků (třetina dívek), v 16 třídách bylo až 68 studujících. Kulminující stav žactva přesáhl v dalších dvou letech počet 1100 – byl mezi nimi i hokejista a pozdější wimbledonský vítěz Drobný. Tato zpráva vyšla jako poslední v knižní podobě.

Stáhnout ve formátu pdf (15,50 MB)

Jubilejní almanachy

Almanachy k výročí školy vznikaly z příspěvků profesorů, absolventů i studentů. Různě rozsáhlá textová část obsahovala vzpomínky a zajímavosti, články o historii i současnosti školy, fotografie; na konci bývají jmenné seznamy. Tyto publikace mají pamětní i prestižní význam, udržují vazbu školy a s ní spjatých lidí.

Naše akademie dosud vydala 6 almanachů, z toho první v Karlíně, ostatní už na Vinohradech. Po dlouhé přestávce vznikaly převážně k dekádám: 25., 60., 70., 75., 90. a 100. výročí; dále vyšel působivý poválečný sborník. Zbylé výtisky posledních dvou almanachů jsou zájemcům zdarma k dispozici.

Almanach 1934

25 let Obchodní akademie v Karlíně
Vydal Spolek absolventů OA v Karlíně; listopad 1934, 231 s.

Dodnes nejrozsáhlejší almanach představuje akademii v období, kdy se za ředitele Eustacha Gabessama těšila značné prestiži a rozvoji. Přináší články o vzniku školy, počátcích činnosti, význačných osobnostech i o hospodářské situaci za doznívající krize. Pečlivý adresář Spolku absolventů zaujme statistikou profesního uplatnění, dobový půvab mají reklamy sponzorů. Inspirativní je už samotný pohled na pedagogický étos respektované prvorepublikové školy.

Stáhnout ve formátu pdf (8,20 MB)

Na věčnou paměť 1946

Na věčnou paměť hrdinům obchodní akademie v Praze-Karlíně
Vydal Redakční kruh OAK; 1946, 64 s.

Tento ojedinělý sborník je věnován 68 obětem druhé světové války z řad profesorů, studentů a absolventů, zároveň připomíná 32 padlých v první světové válce. Vedle vzpomínek na hrdiny zde nalezneme četné úvahy a vlastenecké básně. Mezi tragickými příběhy zvlášť dojímá osud studentky Mileny Jahodové zastřelené za Pražského povstání 6. 5. 1945 – její sedmnáctiletý život vyhasl přímo v budově akademie... Památník přináší obraz nelíčeného poválečného patosu s jeho akcentem morálky a víry v lepší budoucnost.

Stáhnout ve formátu pdf (12,80 MB)

Almanach 1969

60 let střední ekonomické školy v Praze na Vinohradech
Vydalo SRPŠ při SEŠ v Praze 2, Vinohradská 38; 1969, 131 s.

První poválečný a zároveň první vinohradský almanach dělí od jeho předchůdce dlouhých 35 let, často velmi pohnutých. Ač vznikl krátce po okupaci 1968, je prost politických frází. Ředitel Emil Louda a další nejdříve mapují historii akademie, následuje popis odborné výuky (například tradičního zbožíznalství) a mezi vzpomínkami narazíme i na hokejistu Guta. Zajímavé fotografie přinašejí dvě profesorská tabla a momentky z výuky – neobvykle dnes působí učebna spojů, jazyková laboratoř či "návrat z branné výchovy".

Almanach 1979

Sedmdesát let střední ekonomické školy v Praze na Vinohradech
Vydalo ředitelství a SRPŠ SEŠ v Praze 2, Vinohradská 38; 1979, 228 s.

Úvod almanachu tvoří krátké vzpomínky (reportér Malina), poté jsou charakterizovány některé předměty, zvláště grafické a spojové. Technické vybavení tehdy tvořily elektrické psací stroje, kapesní kalkulátory, účtovací automaty, děrovače štítků. V textech se projevuje frazeologie normalizačních 70. let – naopak respekt budí třeba skutečnost, že zájezdů do NDR, které pořádal ředitel Otto Baudyš, se za rok zúčastnilo skoro 400 žákyň. Almanach uzavírá inzerce spolupracujících podniků.

Almanach 1984

75 let Střední ekonomické školy v Praze na Vinohradech
Vydala SEŠ Praha 2, Vinohradská 38; 1984, 149 s.

Poslední almanach před rokem 1989 vznikl za ředitele Otto Baudyše. Po stati o historii ústavu a vzpomínkách absolventů následuje všestranné přiblížení ekonomického školství v polovině 80. let – včetně prvních počítačů, brigád v NDR a Bulharsku, návštěv partnerské školy v Nizozemsku či sportovních a kulturních aktivit. Na závěr je zařazena dobová inzerce pracovních míst.

Almanach 1999

Almanach Obchodní akademie Vinohradská 1909-1999
Vydala OA Vinohradská; 1999, 117 s.

Almanach k 90. výročí (ředitelem byl Jan Jančík) zachycuje období po roce 1989, kdy se škola vrátila k názvu Obchodní akademie a její profilace se měnila obchodně podnikatelským směrem. Kratší textová část nabízí aktualizovanou historii, několik vzpomínek (spisovatel Nepil) a tragický příběh studenta Jiřího Jedličky, který zahynul v Osvětimi.

Almanach 2009

Almanach ke 100. výročí obchodní akademie karlínsko-vinohradské
Vydala OA, Praha 2, Vinohradská 38; září 2009, 182 s.

Nejrozsáhlejší almanach z našeho vinohradského působiště zastihuje akademii – za ředitele Milana Macka – před novou výzvou, totiž sebevědomě uspět v rozsáhlé konkurenci. Nalezneme zde tři desítky rozmanitých příspěvků: vzpomínky profesorů a absolventů (herec Meduna, publicistka Mudrová), historické články (předchozí škola v naší budově, primátor Zenkl), blahopřání z Nizozemska i aktuální zajímavosti. Fotografická příloha – poprvé barevná – obsahuje též faksimile starších dokumentů.

Studentské časopisy

Ve srovnání s úředními zprávami či reprezentačními almanachy představují studentské časopisy uvolněný žánr, který nám přibližuje mentalitu a zájmy mladých lidí, dobře srozumitelné i s odstupem času. Tato dnes už pozapomenutá studentská aktivita mívala různé zaměření i vytrvalost autorů.

Pro přiblížení i pobavení jsme vybrali tři občasníky; další tituly z "boomu" v 90. letech alespoň zaregistrujme: Co ze známého neznáme (1989-90), Bouřka (1996), Třicet osma (1996), Šprt (1999).

Mládí

Mládí
Vydávali studenti 3. A / 4. A na OAK; listopad 1923–květen 1925, 10 + 10 čísel, 362 s.

Časopis vycházel dva roky nákladem 300 kusů a vzácně jej máme kompletní ve svázané podobě. Schopný redaktor Karel Gröschl postupně profiloval pozoruhodnou kulturní revue s řadou rubrik: kino, divadlo, literatura, ale i šachy či radiotechnika. Podstatnou součástí byla literární tvorba studentů, dozvídáme se o životě akademie, nechybí studentský humor. Místo konfrontace chtěl časopis "přiblížiti studenta profesorovi" – a ti jej také finančně podporovali. Výborná grafická úprava L. Horáka přináší vedle karikatur spolužáků a herců i volnou tvorbu; schopnosti jeho i dalších mladých autorů přitom vzbuzují obdiv. Z technických důvodů není časopis naskenován, rádi ho však zapůjčíme.

Mor

M.O.R.
Vydávali studenti 3. A / 4. A na OAVin; únor 1995–květen 1996, 6 čísel, 167 s.

Zábavně orientovaný časopis měl náklad 300 výtisků, plesové vydání až 1000. Autoři vystupující pod pseudonymy (šéfredaktor W. A. Strichnin) vytvořili mix reportáží, bulvárních fikcí, recesistických úvah a postřehů ze študáckého života. Nalezneme zde ankety, rozhovory s profesory a studenty, sexuální poradnu nebo polemiku s konkurenční „Bouřkou“. Jen část příspěvků je tradičních, třeba o historii školy. Dlužno uznat, že mnohé gagy jsou povedené a dokladují svěží uvažování autorů.

Stáhnout ve formátu pdf (10,20 MB)

Výkřiky

Výkřiky akademie
Vydávali studenti 3. / 4. ročníku na OAVin; 2002, 3 čísla, 68 s.

Časopis vycházející ve 100 kusech navázal na styl proslulého MORu. Šéfredaktor "Dybrill" se svými spolužáky sepsali humorné zprávy, rozhovory, rady a kvízy, vedle školní tematiky zde nalezneme obecné anekdoty, ovšem též básně či úvahy. "Výkřiky" představují poslední studentský časopis na naší škole – rádi bychom se mýlili, ale pokračovatelé nejsou v dohledu. Zájmy studentů a hlavně formy komunikace se změnily a nic není platné ani konstatování plytké pomíjivosti sociálních sítí...

Stáhnout ve formátu pdf (1,86 MB)

Veřejná obchodní škola

Vzpomeňme i předchozí ústav v naší budově. Veřejná obchodní škola Gremia pražského obchodnictva vznikla roku 1901, čímž byla mezi dvouletými školami v pořadí 20., z toho 8. česká a 2. pražská. Nejdříve sídlila na Novém Městě, v roce 1925 pro ni byla postavena moderní budova na Královských Vinohradech. Od roku 1938 začala fungovat též jako čtyřletá obchodní akademie. Po válce ovšem proběhly necitlivé rošády, jejichž výsledkem bylo v roce 1955 zrušení školy a přidělení jejího objektu naší akademii, která předtím pozbyla svého sídla v Karlíně.

Po této škole se nám nedochovalo tolik materiálů jako u renomovanější karlínsko-vinohradské akademie. Almanach patrně nevydala, uvádíme tedy alespoň ukázky z neúplné řady 13 dochovaných knižních zpráv.

47. zpráva

47. roční zpráva Obchodní akademie Ústředního svazu obchodu za školní rok 1947/48
Vydalo ředitelství OA ÚSO v Praze XII, Stalinova 38; 1948, 38 s.

Zpráva už odráží změny po únoru 1948 – ideologickou úvodní stať napsal Jaroslav Vokálek, který ihned po převratu vystřídal ředitele Otto Olivu (a po následném odchodu se sem kuriozně vrátil coby ředitel karlínské akademie). 48 profesorů učilo 503 žáků ve 23 třídách, z nichž 9 tvořila obchodní akademie. V životě tehdejší školy nalezneme třeba pracovní výpomoci žactva v továrnách, návštěvu básníka Nezvala, 8 pochodových cvičení, ale i zimní rekreaci v Krkonoších za účasti 362 žáků.

Stáhnout ve formátu pdf (12,90 MB)

Kupecká škola pokračovací

Jestliže výše uvedený ústav byl naším předchůdcem v současné budově, v původním karlínském působišti takto můžeme označit Kupeckou školu pokračovací Obchodního gremia v Karlíně, jež vznikla roku 1866. Kupecké školy představovaly elementární stupeň obchodního vzdělávání a byly předepsány pro učně živnosti obchodní. Zřetelně odbornější status pak měly obchodní školy nižší (veřejné) a vyšší (obchodní akademie).

O její historii máme jen sporé povědomí, neboť se nám dochovala jediná zpráva, kterou pro zajímavost předkládáme.

43. zpráva

Výroční zpráva Kupecké školy pokračovací Obchodního gremia v Karlíně za šk. r. 1908-1909
Vydal školní výbor Obchodního gremia v Karlíně; 1909, 19 s.

V  době vzniku naší akademie už měla kupecká škola solidní tradici 43 let a sídlila v budově měšťanky na Žižkově (dnes Pernerově) ulici. Byla provozována gremiem a financována zejména státem, její tříletá výuka o rozsahu 8 hodin týdně se konala v neděli dopoledne a další dva dny odpoledne. Ředitel František Kneidl s 8 dalšími učiteli vzdělávali 66 žáků ve 3 třídách. Přes celkově skromné charakteristiky zaujme pečlivé vydání spisku i pěkný motivující proslov zástupce Josefa Cvekla.

Stáhnout ve formátu pdf (3,21 MB)

– sK –