Školská rada

Členové školské rady

Mgr. Hana Urbancová, předsedkyně, Lenka Daičiová, Mgr. Ondřej Machů, Ing. Marie Fišerová, Ph. D. , Mgr. Ivan Kořínek, JUDr. Petr Lachnit

Zápisy a usnesení z jednání školské rady


Zápis a usnesení z jednání školské rady dne 15. ledna 2018

Zápis a usnesení z jednání školské rady dne 24. října 2017

Zápis a usnesení z jednání školské rady dne 22. března 2017

Zápis a usnesení z jednání školské rady dne 12. prosince 2016

Zápis a usnesení z jednání školské rady dne 31. října 2016

Zápis a usnesení z jednání školské rady dne 3. listopadu 2015

Zápis a usnesení z jednání školské rady dne 26. srpna 2015

Zápis a usnesení z jednání školské rady dne 11. prosince 2014

Zápis a usnesení z jednání školské rady dne 18. listopadu 2013

Zápis a usnesení z jednání školské rady dne 23. října 2012


Usnesení z jednání školské rady

Usnesení z jednání dne 6. 10. 2011

Přítomní členové školské rady:
Ing. Marie Fišerová, Ph. D., JUDr. František Hoffman, Václav Kinský, Mgr. Hana Václavů
Omluvení členové školské rady:
Jarmila Svobodová
Nepřítomní členové školské rady:
PaedDr. Jindřich Bělovský
Přítomní hosté:
RNDr. Milan Macek, CSc., ředitel školy

1. Projednání novely školního řádu.
Usnesení: ŠR schvaluje školní řád s účinností od 10. 10. 2011.
Hlasování 4/0/0

2. Informace o pokračujících jednáních o stavbě tělocvičny (pozemek je od 1. 10. 2010 v nájmu školy, škola požádala o investiční příspěvek na stavbu).

Usnesení: ŠR bere na vědomí informaci o krocích školy k pokračování stavby tělocvičny.
Hlasování 4/0/0

 

Usnesení z jednání dne 29. 11. 2010

Přítomní členové školské rady:
Ing. Marie Fišerová, Václav Kinský, Jarmila Svobodová, Mgr. Hana Václavů
Omluvení členové školské rady:
JUDr. František Hoffman
Nepřítomní členové školské rady:
PaedDr. Jindřich Bělovský
Přítomní hosté:
RNDr. Milan Macek, CSc., ředitel školy

1. Projednání výroční zprávy školy za školní rok 2009/2010.
Usnesení: ŠR schvaluje výroční zprávu školy za školní rok 2009/2010.
Hlasování 4/0/0


2. Informace o jednáních o stavbě tělocvičny (pozemek je od 1. 10. 2010 v nájmu školy, škola požádala o investiční příspěvek na stavbu).
Usnesení: ŠR bere na vědomí informaci o krocích školy k pokračování stavby tělocvičny.
Hlasování 4/0/0


3. Informace o webových stránkách školy (grafická a technická úprava, zkušební provoz žákovské knížky).
Usnesení: ŠR bere na vědomí informaci o webových stránkách školy.
Hlasování 4/0/0

 

Usnesení z jednání dne 23. 6. 2010

Přítomní členové školské rady:
Ing. Marie Fišerová, JUDr. František Hoffman, Václav Kinský, Jarmila Svobodová, Mgr. Hana Václavů
Nepřítomní členové školské rady: PaedDr. Jindřich Bělovský
Přítomní hosté:
RNDr. Milan Macek, CSc., ředitel školy

1. Školská rada bere na vědomí informaci o inspekční zprávě ČŠI.
Hlasování 5/0/0


2. Školská rada schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Hlasování 5/0/0

3. Školská rada bere na vědomí informaci o průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011.
Hlasování 5/0/0

4. Školská rada vzala na vědomí informaci o pokračujících překážkách pro získání pozemku školního dvora a žádá ředitele školy, aby požádal zřizovatele o investiční příspěvek na výstavbu tělocvičny na rok 2011.
Hlasování 5/0/0

 

Usnesení z jednání dne 11. 11. 2009

Přítomní členové školské rady: Ing. Marie Fišerová, JUDr. František Hoffman, Václav Kinský, Jarmila Svobodová, Mgr. Hana Václavů
Nepřítomní členové školské rady: PaedDr. Jindřich Bělovský
Přítomní hosté: RNDr. Milan Macek, CSc., ředitel školy

1. Školská rada schvaluje výroční zprávu školy za školní rok 2008/2009.
Hlasování 5/0/0

2. Školská rada bere na vědomí vydání školních vzdělávacích programů Obchodní akademie – ekonomika a podnikání, Obchodní akademie – cestovní ruch, Ekonomické lyceum k 1. 9. 2009.
Hlasování 5/0/0

3. Školská rada bere na vědomí návrh rozpočtu školy na rok 2009 v aktuálním znění.
Hlasování 5/0/0

4. Školská rada bere na vědomí informaci o akcích ke 100. výročí školy.
Hlasování 5/0/0

 

Usnesení z jednání dne 25. 3. 2009

Přítomní členové školské rady:
Ing. Marie Fišerová, JUDr. František Hoffman Václav Kinský, Jarmila Svobodová, Mgr. Hana Václavů
Omluvení členové školské rady:
PaedDr. Jindřich Bělovský
Přítomní hosté:
RNDr. Milan Macek, CSc., ředitel školy

1. Školská rada schvaluje Jednací řád školské rady.
Hlasování 5/0/0

2. Školská rada volí p. Václava Kinského (zvolen do školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky) za předsedu školské rady.
Hlasování 5/0/0

3. Školská rada bere na vědomí informaci o pozastavení budování tělocvičny z důvodu nevypořádaného vlastnictví pozemku školního dvora. Školská rada podporuje výstavbu tělocvičny a opakovaně žádá Hlavní město Prahu o urychlení převodu tohoto pozemku od Pozemkového fondu ČR.
Hlasování 5/0/0

4. Školská rada schvaluje rámcový postup zasedání v roce 2009 (červen 2009 – projednání školního vzdělávacího programu, říjen nebo listopad 2009 – projednání dalších materiálů).
Hlasování 5/0/0

 

Usnesení z jednání dne 21. 10. 2008

Přítomní členové školské rady: Ing. Marie Fišerová, Václav Kinský, Danuše Škrobáková, Mgr. Hana Václavů
Omluvení členové školské rady: PaedDr. Jindřich Bělovský, JUDr. František Hoffman
Přítomní hosté: RNDr. Milan Macek, CSc., ředitel školy

1. Školská rada schvaluje Výroční zprávu Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2007/2008.
Hlasování 4/0/0

2. Školská rada schvaluje Školní řád s tím, že změny v § 7 vstoupí v účinnost až dnem spuštění přístupového systému.
Hlasování 4/0/0
3. Školská rada bere na vědomí informaci o pozastavení budování tělocvičny z důvodu nevypořádaného vlastnictví pozemku školního dvora. Školská rada podporuje výstavbu tělocvičny a záměr jejího otevření ke 100. výročí založení školy a žádá Hlavní město Prahu o urychlení převodu tohoto pozemku od Pozemkového fondu ČR.
Hlasování 4/0/0

4. Školská rada vzala na vědomí informaci o průběhu výměny oken a generální opravy dveří v budově a posunutém termínu ukončení 30. 11. 2008
Hlasování 4/0/0

5. Školská rada opětovně konstatuje, že v souvislosti se zavedením parkovacích zón není možné před školou parkovat mimo dobu od 6:00 do 8:00 hodin. To velmi komplikuje zásobování školy a údržbové práce. Školská rada podporuje snahu školy o zajištění možnosti příležitostného parkování před školou.
Hlasování 4/0/0

 

Usnesení z jednání dne 14. 11. 2007

Přítomní členové školské rady: Ing. Marie Fišerová, Václav Kinský, Danuše Škrobáková, Mgr. Hana Václavů
Omluvení členové školské rady: PaedDr. Jindřich Bělovský, JUDr. František Hoffman
Přítomní hosté: RNDr. Milan Macek, CSc., ředitel školy

1. Školská rada schvaluje Výroční zprávu Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2006/2007.
Hlasování 4/0/0

2. Školská rada schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2007/2008.
Hlasování 4/0/0

3. Školská rada bere na vědomí informaci o pozastavení budování tělocvičny z důvodu nevypořádaného vlastnictví pozemku školního dvora. Školská rada podporuje výstavbu tělocvičny a záměr jejího otevření ke 100. výročí založení školy a žádá Hlavní město Prahu o urychlení převodu tohoto pozemku od Pozemkového fondu ČR.
Hlasování 4/0/0

4. Školská rada vzala na vědomí informaci o záměru výměny oken a generální opravy dveří v budově a tento záměr podporuje.
Hlasování 4/0/0

5. Školská rada konstatuje, že v souvislosti se zavedením parkovacích zón není možné před školou parkovat mimo dobu od 6:00 do 8:00 hodin. To velmi komplikuje zásobování školy a údržbové práce. Školská rada podporuje snahu školy o zajištění možnosti příležitostného parkování před školou.
Hlasování 4/0/0


Usnesení z jednání dne 17. 4. 2007

Přítomní členové školské rady:
Ing. Marie Fišerová, Václav Kinský, Danuše Škrobáková, Mgr. Hana Václavů
Omluvení členové školské rady: PaedDr. Jindřich Bělovský, JUDr. František Hoffman
Přítomní hosté: RNDr. Milan Macek, CSc., ředitel školy

1. Školská rada konstatuje splnění usnesení z minulého jednání.
Hlasování 4/0/0

2. Školská rada schvaluje Školní řád Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38.
Hlasování 4/0/0

3. Školská rada bere na vědomí:
 a) Informace o přijímacích zkouškách do 1. ročníků ve šk. roce 2006/2007,
 b) Informace o maturitních zkouškách ve šk. roce 2006/2007,
 c) Informace o sponzorském daru Nadace ČEZ ve výši 500 tis. Kč.
Hlasování 4/0/0

 

Usnesení z jednání dne 14. 11. 2006

Přítomní členové školské rady: Ing. Marie Fišerová, Václav Kinský, Danuše Škrobáková, Mgr. Hana Václavů
Omluvení členové školské rady: PaedDr. Jindřich Bělovský, JUDr. František Hoffman
Přítomní hosté: RNDr. Milan Macek, CSc., ředitel školy

1. Školská rada konstatuje splnění usnesení z minulého jednání.
Hlasování 4/0/0

2. Školská rada schvaluje Výroční zprávu Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2005/2006.
Hlasování 4/0/0

3. Školská rada schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2006/2007.
Hlasování 4/0/0

Usnesení z jednání dne 13. 2. 2006

Přítomní členové školské rady: PaedDr. Jindřich Bělovský, Ing. Marie Fišerová, JUDr. František Hoffman, Václav Kinský, Danuše Škrobáková, Mgr. Hana Václavů
Přítomní hosté: RNDr. Milan Macek, CSc., ředitel školy

1. Školská rada schvaluje Jednací řád školské rady.
Hlasování 6/0/0

2. Školská rada zvolila za předsedu p. Václava Kinského.
Hlasování 5/0/1

3. Školská rada schvaluje Školní řád Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38.
Hlasování 6/0/0

4. Školská rada schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2005/2006.
Hlasování 6/0/0

5. Školská rada doporučuje řediteli školy požádat zřizovatele o souhlas s vydáním stipendijního řádu , podle něhož lze studentům poskytovat prospěchové stipendium, viz § 30 odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn.
Hlasování 6/0/0
Vytisknout