Informace pro maturanty

Jmenování maturitních komisí - jaro 2022

Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku 2022 v xlsx - docx

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2022 ve znění novely vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Povolené pomůcky k profilovým maturitním zkouškám

Maturitní kalendář:

Každý se účastní pouze těch zkoušek, ke kterým se přihlásil!

4. 4. 2022 písemná zkouška z ČJL, zahájení zkoušek v 7:30 v učebně, rozpis učeben bude zveřejněn na nástěnce ve škole den předem.

6. 4. 2022 písemná zkouška z ANJ, zahájení zkoušek v 7:30 v učebně, rozpis učeben bude zveřejněn na nástěnce ve škole den předem.

8. 4. 2022 písemná zkouška z ostatních cizích jazyků s výjimkou angličtiny, zahájení zkoušek v 7:30 v učebně, rozpis učeben bude zveřejněn na nástěnce ve škole den předem.

26. 4. 2022 praktická zkouška z účetnictví zahájení zkoušek v 7:30 v učebně, rozpis učeben bude zveřejněn na nástěnce ve škole den předem.

28. 4. 2022 písemná zkouška z informatiky, zahájení zkoušek v 7:30 v učebně, rozpis učeben bude zveřejněn na nástěnce ve škole den předem.

2. až 4. 5. 2022 didaktické testy (společná část MZ), účastní všichni přihlášení, na e-mail uvedený v přihlášce bude zaslána pozvánka s dobou a místem zahájení. Rozpis učeben bude zveřejněn na nástěnce ve škole.

16. 5. až 27. 5. 2022 ústní zkoušky (profilová část MZ), účastní se všichni přihlášení, rozpis místa a doby bude zveřejněn na nástěnce ve škole nejpozději dne 2. 5. 2022.