Informace pro maturanty

Dne 15. 10. 2020 vstupuje v účinnost novela vyhlášky k maturitním zkouškám, (vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném od 15. 10. 2020) která, v souladu se změnou školského zákona, významně mění celou maturitní zkoušku. Ke stažení s vyznačením změn je na stránkách MŠMT zde.

Maturitní zkoušky budou probíhat dle dle Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 15. 3. 2021 č. j. MSMT-3267/2021-3 ke stažení je zde.
Dodatek k Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 14. 4. 2021 č. j. MSMT-3267/2021-4 ke stažení je zde.
Dodatek k Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 28. 4. 2021 č. j. MSMT-3267/2021-6 ke stažení je zde
Úplné znění je k dispozici zde

Pozor, maturitní zkoušky budou probíhat podle aktuálního opatření ministerstva zdravotnictví, které se každý týden mění, aktuální změny jsou publikovány na úřední desce zde. U ústních maturitních zkoušek počítáme s testováním  maturantů, pokud nebudou splňovat některou z výjimek stanovených ministerstvem zdravotnictví.

Podrobné informace jsou na stránkách MŠMT a jeho přímo řízené organizace CERMAT zde

Ukončení výuky pro žáky všech tříd 4. ročníku bude v pátek dne 21. 5. 2021.

Pozvánka k maturitním zkouškám jaro 2021

(termíny dle Opatření obecné povahy MŠMT č. j. MSMT-3267/2021-3)

Každý se účastní pouze těch zkoušek, ke kterým se přihlásil!

5. 5. 2021 praktická zkouška z účetnictví (profilová část MZ), účastní se všichni přihlášení, kteří prospěli v 1. pololetí 2020/2021, zahájení zkoušek v 7:30 v učebně, rozpis učeben bude zveřejněn na nástěnce ve škole den předem.

6. 5. 2021 praktická zkouška z účetnictví (profilová část MZ) pro žáky, kteří konají opravnou zkoušku (v minulých letech uchazeči zpracovávali souvislý příklad a součástí zkoušky bylo i účtování na počítači, to je nutné při opravné zkoušce dodržet), účastní se všichni přihlášení, zahájení zkoušek v 7:30 v učebně, rozpis učeben bude zveřejněn na nástěnce ve škole den předem.

7. 5. 2021 písemná zkouška z ITE (profilová část MZ), zahájení zkoušek v 7:30 v učebně, rozpis učeben bude zveřejněn na nástěnce ve škole den předem.

24. až 26. 5. 2021 didaktické testy (společná část MZ), účastní všichni přihlášení, na e-mail uvedený v přihlášce bude zaslána pozvánka s dobou a místem zahájení. Rozpis učeben bude zveřejněn na nástěnce ve škole.

1. 6. až 10. 6. 2021 ústní zkoušky (profilová část MZ), účastní se všichni přihlášení, rozpis místa a doby bude zveřejněn na nástěnce ve škole dne 25. 5. 2021.


Jmenování maturitních komisí - jaro 2021

Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku 2021 v xlsx - docx

Návrh způsobu hodnocení profilových maturitních zkoušek

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2021 ve znění novely vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Vytisknout