OBCHODNÍ KORESPONDENCE ZA HRANICÍ

Jelikož letošní učební praxe probíhala distančně, žáci pracující na mezinárodním projektu Erasmus+ měli možnost si tyto dva týdny zpestřit a vyměnit si dopisy s našimi maďarskými partnery.

V rámci hodin angličtiny jsme si vyměnili několik obchodních dopisů se žáky maďarské střední školy, která je naším partnerem v projektu Herit-app. Procvičili jsme si, jak napsat objednávku, potvrzení objednávky, stížnost i omluvný dopis. Komunikaci nám zjednodušilo prostředí Padletu a v některých případech jsme poté navázali s Maďary kontakt i skrze Instagram a další sociální sítě.

 O čem je náš projekt Erasmus+ Herit-app se můžete podívat zde:

https://twinspace.etwinning.net/87801/pages/page/827445

  

- Mgr. Tamara Voldřichová -


Erasmus+ 2021 Erasmus+ 2021 Erasmus+ 2021
Vytisknout