Účast naší fiktivní firmy SPC, s.r.o. na veletrhu škol v Českých Budějovicích

Po roční pauze se opět konal na výstavišti v Českých Budějovicích od 4. – 5. listopadu 2021 veletrh středních i vysokých škol. Českobudějovická SOŠ podobně jako v minulých letech zároveň uspořádala v pavilónu T2 regionální veletrh fiktivních firem (dále jen RVFF). Studenti ze 4. A a 4. B (z předmětu „Fiktivní firma“) se na RVFF představili se svou fiktivní firmou (dále jen FIF) SPC, s. r. o. pod vedením Kryštofa Lisého 4. A. Zúčastnili se všech vyhlášených soutěží. Mezi 16 soutěžícími obsadili 4. místo v soutěži „Nejlepší katalog“. V ostatních soutěžích se umístili vždy v první polovině.

Pro FIF to byla první možnost účastnit se prezenčně na RVFF (v loňském roce se všechny byly pouze online). Studenti si skutečně vyzkoušeli jednak obchodování a komunikaci se zákazníky. Přínosem účasti na RVFF bylo získání zkušeností s organizací práce na stánku, s vyplňováním dokladů i s prezentací firmy.

Zároveň na stánku studenti kromě své FIF zastupovali úspěšně i naši školu. Informovali potencionální zájemce o studiu, chodu i vybavení školy. Zájem o naši školu byl překvapivě vysoký.

Během RVFF se podařilo navázat spolupráci s ostatními fiktivními firmami. Na setkání s nimi se všichni těšíme na RVFF, který pořádáme na naší škole 26. ledna 2022.

- Ing. Marcela Pohanová -

Veletrh FIF 2021 ČB Veletrh FIF 2021 ČB Veletrh FIF 2021 ČB Veletrh FIF 2021 ČB Veletrh FIF 2021 ČB 
 Veletrh FIF 2021 ČB Veletrh FIF 2021 ČB Veletrh FIF 2021 ČB  
Vytisknout