Turistický den na Bílé hoře a v Divoké Šárce

Turistický den 29. června se těšil teplému slunečnému počasí a dobrovolníci z tehdejší 3. C tak mohli zdárně zajistit svůj dvoudílný program. Účastníci nejdříve přejeli tramvají na Bílou horu, kterou každý zná z dějepisu, ale méně již ve skutečné podobě včetně blízkého mariánského areálu. Následoval sestup do staré Ruzyně, kde v příznačné blízkosti vazební věznice proběhla malá přednáška o trestním řízení. Po přesunu autobusem začala údolní trasa Divokou Šárkou s jejími dramatickými buližníkovými útesy i poklidnou potoční nivou. Jen tři minuty závěrečné jízdy z Jenerálky umožnily uvědomit si kontrast velkoměsta a takřka horské přírody, kterou jsme právě opustili.  

- RNDr. Stanislav Koňařík -

 Turistický den na Bílé hoře Turistický den na Bílé hoře Turistický den na Bílé hoře Turistický den na Bílé hoře  Turistický den na Bílé hoře 
 Turistický den na Bílé hoře Turistický den na Bílé hoře Turistický den na Bílé hoře Turistický den na Bílé hoře Turistický den na Bílé hoře
 Turistický den na Bílé hoře Turistický den na Bílé hoře Turistický den na Bílé hoře Turistický den na Bílé hoře Turistický den na Bílé hoře