Schola Pragensis 2016

Závěr listopadu je už tradičně v prostředí pražských středních škol a odborných učilišť ve znamení příprav účasti na Schole Pragensis. Tento „veletrh středních škol“ se každoročně uskutečňuje zejména proto, aby se před žáky škol základních předestřela nabídka možností dalšího studia, aby jim byl usnadněn výběr střední školy. Jestli jde skutečně o usnadněné rozhodování, toť otázka, jelikož z množství stánků a z toho vyplývajících nabídek, ba lákadel, která se v kongresovém centru v ty dny objeví, jde asi každému hlava kolem. Letošní Schola Pragensis se uskutečnila ve dnech 24. – 26. listopadu.

Mnoho věcí se každoročně opakuje: školy zaujímají v objektu stejná místa, stánky zachovávají styl a často i detaily výzdoby, dokonce se objevují stejní lidé – studenti i jejich vyučující. Přesto lze určitý vývoj zaznamenat. Je to zvyšující se kvalita ve zpracování každé expozice – stánky působí každým rokem stále více profesionálním dojmem.

Výhodu mají samozřejmě ty školy, které mohou své výsledky velmi lehce „vizuálně“ nabídnout – např. umělecké školy, učiliště z oblasti potravinářství atd. Naše škola je v tomto smyslu znevýhodněna. Je tedy vždy náročnější připravit vše tak, aby se náš stánek mezi ostatními neztratil, aby popř. i zaujal. Vzhledem k tomu, že zájem ze strany kolem procházejících byl velký, lze usoudit, že se „věc podařila“.

Ve výzdobě stánku jsme samozřejmě částečně vycházeli z toho, co se osvědčilo vloni i dříve, a tak došlo na hlavní nápis, letáky, propagační film na televizní obrazovce, psací stroj atd. Nová byla velká maketa budovy školy, na kterou byl projektován střihový film ze školních akcí, a nový byl také velký banner, na kterém je zachycena skupina našich studentů před školou.

Výzdoba stánku, projekce filmů, rozdávání letáků – to vše je jistě užitečné a důležité. Ale zřejmě nejdůležitější role spočívala na skupinách našich studentů, kteří měli v určeném čase u stánku „službu“ - odpovídali na dotazy, oslovovali kolemjdoucí a vůbec výrazně dotvářeli image celého objektu. A je důležité i potěšující opět dodat, že všichni naši studenti zvládli tento úkol velmi dobře, přítomní vyučující byli s jejich působením velmi spokojeni. Poděkování si tedy zaslouží:

Katka Dvornická, Šárka Benešová, Šárka Vítová, Katka Herodesová, Tereza Hejnová, Jakub Fürych, Sabina Čermáková, Katka Trpáková, Petra Hlaváčková, Dominika Wollmanová, Dominika Pilotti, Tereza Patzenhauerová, Kristýna Kulhánková, Tomáš Beran, Aneta Růžičková, Tereza Jiříková, Petra Hlaváčková, Jan Škarban, Petr Rosa.

A spolu se svými studenty „bojovali“ za naši školu i vyučující, kteří měli na starosti jednotlivé směny. Byli to profesorky a profesoři: Vejtasová, Jandová, Fuková, Bek, Kořínek a Císař.

 - Vladimír Císař -

vyzaduji 

vyzaduji 

vyzaduji 

 vyzaduji

vyzaduji 

vyzaduji 

 vyzaduji

 vyzaduji

 vyzaduji

 vyzaduji

 vyzaduji

 vyzaduji

 vyzaduji

 vyzaduji

 vyzaduji

 vyzaduji

 vyzaduji

 

Vytisknout