Schola Pragensis 2015

Letošní Schola pragensis, „veletrh středních škol”, se uskutečnila v Kongresovém centru Praha od čtvrtka 26. listopadu do soboty 28. listopadu. Stánek naší školy se nacházel na stejném místě jako v minulých ročnících, tedy v 1. patře hned u schodiště (číslo stánku bylo 105).

Oavin zvolila opět střední formát expozice, což se ukazuje pro potřeby propagace školy jako optimální. Při výzdobě stánku se do velké míry využilo propagačních prvků z minulých ročníků, ty byly doplněny o nové fotografie, „smyčkovou” projekci propagačního filmu a zejména o historický psací stroj. Ten posloužil jednak jako malá připomínka tradic naší školy, jednak se jeho prostřednictvím dařilo interaktivně zapojovat kolemjdoucí do celkového aranžmá. Psaní na klasickém psacím stroji je totiž v dnešní době už téměř vzácností, a tak si mnozí žáci ZŠ, tedy potenciální zájemci o studium, mohli díky historickému psacímu stroji vyzkoušet technologii, která předcházela věku počítačů. A často neodolali ani jejich rodiče (mnozí jsou bývalými studenty naší školy) – u stánku bylo i díky této rekvizitě stále živo. O tom, že naše škola ve skutečnosti nabízí moderní způsob výuky, atraktivní obory i výukové programy, o tom informovali vybraní studenti OA. A nutno dodat, že svoji úlohu zvládli bravurně, ač to bylo vzhledem k délce každé „směny” i vzhledem k neutuchajícímu zájmu žáků i jejich rodičů velmi namáhavé. Akce Schola pragensis je hezkým příkladem spolupráce studentů s učiteli. Ač se jejich zájmy v běžné školní praxi mohou střetávat, na tomto školním veletrhu byli všichni jeden tým, všem šlo o to, aby se naše OA prezentovala co nejlépe. Brzy po skončení této akce byli studenti pozváni k řediteli školy, který jim vyslovil uznání i poděkování. Jmenovitě: Katarína Dvornická, Šárka Benešová, Šárka Vítová, Dominika Wollmanová, Petr Rosa (všichni 2. A), Tereza Jiříková, Kristýna Kulhánková, Tereza Patzenhauerová (3. C), Kateřina Herodesová, Tereza Hejnová (3. L), Václav Drážek, Robert Bílek a Michal Štěpánek (4. C).

Poděkování si zaslouží také učitelé, kteří se na této akci podíleli a také se v jednotlivých dnech u stánku střídali. Z hlediska naší školy proběhla akce Schola pragensis hladce a bez problémů. Snad je možné konstatovat, že velmi dobře splnila svůj účel. Náš stánek se mezi tím velkým množstvím expozic, z nichž byly mnohé velké a přeplněné exponáty, rozhodně neztratil. Zbývá doufat, že práce všech zúčastněných bude mít pozitivní vliv na zájem žáků základních škol o studium na OA Vinohradská.

Schola Pragensis 2015
Vytisknout