Schola Pragensis 2010

Přehlídka středních škol v Kongresovém centru je důležitou součástí našeho marketingu, proto jsme nechyběli ani na posledním ročníku ve dnech 25. – 27. 11. 2010.

Základ vizuálního stylu naší akademie tvoří výrazné logo, slogan „Tradice na dobré adrese“ a modro-žluto-červená barevnost; jako propagační značku jsme začali používat i doménu „oavin“. Stánek zdůraznil některé specifické aktivity (veletrh fif, turistické dny, fotosoutěž), zájmu návštěvníků se tradičně těšil cestovatelský kvíz o ceny. Nástrojem k upoutání pozornosti byla projekce reklamních spotů, rozdal se rekordní počet letáků a kalendářů.

Stánek těžil z frekventovaného umístění, rozhodujicí zásluhu na zdárném průběhu však měl iniciativní personál, který tvořilo 17 studentů ze 3. C a 3. D, 6 profesorů a 2 absolventi. Organizátorem naší expozice byl prof. Koňařík.

Děkujeme všem uchazečům, rodičům a dalším příznivcům, kteří nás navštívili. Vážíme si toho a jsme rádi, pokud Vás stánek zaujal a dozvěděli jste se vše potřebné.

Schola Pragensis 2010

Vytisknout