ŠKOLNÍ ÚČETNÍ SOUTĚŽ pro 3. ročníky

Dne 27. 4. 2023 proběhla školní účetní soutěž 3. ročníků, které se zúčastnilo celkem 24 vybraných kvalitních účtařů z jednotlivých tříd.  Nejlepší místa mezi studenty obchodní akademie kompletně obsadili studenti třídy 3. B, a to: Kateřina Schubertová, Lukáš Pokorný a Adam Bernard.

Nejlepšími účtaři z ekonomického lycea (3. L) jsou: Kateřina Rejmonová, Tereza Švecová, Julie Sochorová a Mikuláš Chuchel.

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem účastníkům! Máme radost, že máme nové adepty pro účast v různých celostátních, popř. celopražských soutěžích.

- Ing. Marie Fišerová, Ph.D. -