Premianti v II. pololetí 2019/2020

Covid-19 pozměnil naše životy a sotva si někdo uměl představit, že škola zůstane od půli března až do prázdnin uzavřena pro prezenční studium. Přesto se v rámci možností vyučovalo, známkovalo, maturovalo a i toto divné pololetí tedy má svoje zasloužené premianty. Pomyslný titul primus akademie získali Miloslav Vlček z 2. A a Kateřina (Hai Hoa Thi) Vanová ze 4. L, přičemž samé jedničky má na svém vysvědčení, tentokrát maturitním, i její spolužák David Fiala. O stupínek níže se umístily Kateřina Karbanová (3. C) a Felicia Voina (3. A).

Na celkovém počtu 20 vyznamenaných se po třech podílely tehdejší třídy 2. D, 3. A, 3. B a 4. L. Nejlepšího průměrného prospěchu dosáhla  4. L, která byla nejúspěšnější rovněž u maturit, zbylá ročníková prvenství pak náleží žactvu z 1. L, 2. D a 3. A.

- RNDr. Stanislav Koňařík -

Premianti 2020 Premianti 2020 Premianti 2020
Vytisknout