Premianti v I. pololetí 2020/2021

Naděje, že se výuka vrací do normálních poměrů, vzala zasvé už 5. října, kdy jsme přepnuli zpět do distančního módu. Prosinec sice přinesl krátkou návštěvu školy, z celkových 19 výukových týdnů ovšem proběhlo prezenčně pouze šest, respektive o tři více u čtvrťáků. Připomeňme, že covidová uzávěra škol začala 11. března 2020 a z 20 týdnů tehdejšího pololetí jsme stihli absolvovat v učebnách jenom necelých pět.

Nechtěný alternativní způsob výuky nám ovšemže nebrání v obvyklém vyhlášení zasloužených premiantů. K nejlepšímu prospěchu blahopřejeme  Nele Šturmové z 3. D, za níž společně následují Lenka Svatoňová (4. C), Jana Svátková (4. B), Felicia Voina (4. A), Miloslav Vlček (3. A) a Daniel Štěpán (1. C). Zbylé ročníkové prvenství náleží Veronice Tučkové z 2. A, jediné vyznamenané mezi druháky.

V počtu 18 vyznamenání jsou 13krát zastoupeni prvňáci a čtvrťáci, z toho třikrát třída 4. C. Nejlepší průměrný prospěch jsme v jednotlivých ročnících zaznamenali u žactva 1. L (první na škole), 2. A, 3. D a 4. C, stříbro směřuje za 1. D, 2. L, 3. L, 4. B.

Tradiční společnou fotku premiantů musíme odložit na lepší časy, které jsou, věřme, v dohledu. Všem z OAVIN zatím přejeme dostatek studijního odhodlání a hlavně zdraví.

- RNDr. Stanislav Koňařík -

Premianti 2021 Premianti 2021 Premianti 2021