Přednáška s kandidátkou do Evropského parlamentu

Dne 23. 04. 2024 měli vybraní žáci školy, jejichž studium je zaměřeno na Evropskou unii příležitost setkat se s profesorkou, kandidátkou do Evropského parlamentu v letošních volbách, Danuší Nerudovou.

Setkání začalo přednáškou, kde paní profesorka Nerudová přiblížila důvody, proč je výhodné být součástí Evropské unie. Žáci měli možnost se dozvědět, jak je na tom ČR v porovnání  s ostatními státy Evropy a jak lze přispět k lepšímu evropskému dění. Žáci si pomoci zajímavých faktů připomněli, jak se různé aspekty evropské integrace dotýkají jejich současných životů a mají vliv na budoucnost.

Následovala diskuse, kde žáci měli možnost klást paní profesorce otázky, které je opravdu zajímaly. Diskuze byla velmi otevřená, paní profesorka ochotně odpovídala a sdílela své znalosti a zkušenosti.

Celkově to byl skvělý zážitek, kteří  žáci chválili a ocenili, že škola poskytuje takovou příležitost k obohacení běžné výuky. Nejen kvůli tomu, že je to zaměřené na aktuální téma, ale také že mají možnost poznat inspirující osobnosti působící ve veřejném prostoru.

- Ing. Simona Paslerová -

Přednáška s kandidátkou do Evropského parlamentu Přednáška s kandidátkou do Evropského parlamentu Přednáška s kandidátkou do Evropského parlamentu