Muzejní den 4. C a 4. D

25. ledna maturanti obou tříd OACR absolvovali svoji asi už opravdu poslední mimoškolní akci, která byla současně pilotním Muzejním dnem, jaký hodláme příležitostně pořádat coby doplněk Turistických dnů. Do programu jsme vybrali dvě instituce s působivě pojatými instalacemi.

Goticko-renesanční dům U Zlatého prstenu na Starém Městě užívá Muzeum města Prahy a vedle názorné hlavní expozice Praha Karla IV., zahrnující třeba videomapping o tehdejším velkolepém urbanistickém rozvoji, nabízí též hravou animaci Sadelerova prospektu rudolfínské Prahy. Dočasná výstava nám dále ukázala život ve středověké Wroclawi.

Následoval pěší přesun na Hradčanské náměstí a druhá část programu v renesančním Schwarzenberském paláci, jenž slouží Národní galerii Praha pro její expozici Staří mistři. Díla z 15. až 19. století s těžištěm v renesanci a baroku jsou prezentována současně od evropských i českých umělců, takže vedle Cranacha, Rubense nebo Rembrandta žactvo poznalo Škrétu, Brandla či Brauna – za opus magnum se pak označuje Růžencová slavnost od Albrechta Dürera. Celou expozici můžete rovněž poznat ve zdařilé 360° virtuální prohlídce zde.  

– RNDr. Stanislav Koňařík –

Muzejní den 2023 Muzejní den 2023 Muzejní den 2023 Muzejní den 2023 Muzejní den 2023 
Muzejní den 2023Muzejní den 2023 Muzejní den 2023 Muzejní den 2023 Muzejní den 2023 
Muzejní den 2023 Muzejní den 2023 Muzejní den 2023