Mezinárodní debata v dobách Covidu - turn your cameras ON!

Tak dlouho jsme čekali na to, až se budeme moci zase setkat s našimi vrstevníky z partnerských škol projektu Erasmus+, že se paní učitelky rozhodly uspořádat jedno takové setkání skrze videokonferenci!

Jelikož se náš projekt Herit-app soustřeďuje na kulturní dědictví a turismus, byla celá pořádaná debata zaměřena na význam ochrany a udržitelnosti kulturního hmotného i nehmotného dědictví. Studenti z každé partnerské země (Španělska, Litvy, Česka a Maďarska) si připravili projevy na konkrétní témata, prezentovali své názory, podpořili je argumenty a následně se o nich vedla debata, do které se zapojili studenti všech zemí.

A jaké bylo naše téma? Jedna z přiložených fotek vám poskytne odpověď...

Chtěla bych poděkovat slečnám, které se za naši školu debaty účastnily, a mohla bych je zde jmenovat, ale i jejich jména se dozvíte ve fotogalerii. A pokud budete pozorní, najdete naše studentky i na záběrech pořízených při probíhající debatě:).

 Pro více informací o našem projektu Herit-app, navštivte náš web: https://twinspace.etwinning.net/87801/pages/page/827445

 - Mgr. Tamara Voldřichová -

 

Erasmus-2021-online  Erasmus-2021-onlineErasmus-2021-online Erasmus-2021-online Erasmus-2021-online 
Erasmus-2021-online Erasmus-2021-online Erasmus-2021-online Erasmus-2021-online Erasmus-2021-online 

Vytisknout