GRAND finále účetní soutěže „Zaúčtuj To!“ 26. – 27. 6. 2023 v Brně

Úspěšní finalisté

Po finálovém kole začátkem června v Praze se dva týmy naší školy probojovaly do celorepublikového finále v Brně.

GRAND finále bylo v letošním roce dvoudenní. Sjelo se celkem 11 nejlepších týmů z celé České republiky. První den po registraci byli soutěžící rozřazeni do dvou skupin a řešily se účetní případové studie.

Poté odpoledne následovala panelová diskuze s předními odborníky na účetnictví a daně – Mgr. Ing. Magdalena Králová - prezidentka Svazu účetních ČR, Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D. - akademický pracovník PEF MENDELU v Brně v oblasti účetnictví a daní, Ing. Mgr. Martina Papulová - ředitelka Odvolacího finančního ředitelství v Brně, Ing. Oldřich Bartušek - člen Komory auditorů ČR a Komory daňových poradců ČR, Tomáš Loukota – výkonný ředitel společnosti Seyfor, Ing. Martin Plachý  - daňový poradce a spoluautor manažerského reportingu REKAP. Připraveny byli i zajímavé workshopy, na kterých si studenti i učitelé mohli vyzkoušet např. práci s wflow (automatizovat příjem a zpracování nejen účetních dokladů), osobní účetnictví (neb jak si splnit svoje podnikatelské sny) aj.

Druhý den soutěž pokračovala vyhlášením výsledků případové studie a podle počtu bodů byly týmy rozřazeny a pokračovaly dvěma semifinálovými koly.  Semifinálová kola se podobala soutěži Riskuj, avšak s větším počtem otázek a herními bonusy. Tým ve složení - Matouš Michalko 3. B, Eliška Sluníčková, 3. C, Nikola Lišková, 3. B - se umístil na krásném 7. místě. Do GRAND finále se probojovalo 6 týmů a mezi nimi i náš tým ve složení Adam Bernard, 3. B, Kateřina Schubertová, 3. B a Michaela Štulová, 3. B. Po napínavém GRAND finálovém souboji šesti týmů se náš tým umístil na krásném 4. místě. Stupně vítězů tentokráte zůstaly pro moravské týmy.

Studenti účastnící se GRAND finále jako speciální výhru získali možnost být přijati (po úspěšném složení maturitní zkoušky) na Mendelovu univerzitu v Brně bez přijímací zkoušky.

Všem zúčastněným gratulujeme ke skvělému výkonu a umístění!

- Ing. Marcela Pohanová, Ing. Dita Svobodová -

GRAND finále účetní soutěže „Zaúčtuj To!“ 26. – 27. 6. 2023 v Brně GRAND finále účetní soutěže „Zaúčtuj To!“ 26. – 27. 6. 2023 v Brně