Exkurze ve výrobním závodě Coca-Cola HBC

Dne 25. dubna 2024 se žáci třídy 2. B vydali na exkurzi do výrobního závodu společnosti Coca-Cola HBC v Praze. Tato příležitost otevřela žákům dveře do světa jedné z největších a nejznámějších nápojových společností na světě. Během dne si žáci osvojili široké spektrum znalostí, od historie společnosti až po konkrétní postupy výroby.

Na začátku exkurze byli žáci seznámeni s bohatou historií společnosti. Od svých skromných počátků až po současnou pozici jednoho z předních výrobců nealkoholických nápojů na světě. Tato část exkurze poskytla relevantní kontext pro pochopení vývoje a úspěchů společnosti.

Dalším důležitým bodem programu byla prezentace organizace společnosti Coca-Cola HBC. Žáci získali přehled o složitosti a fungování různých oddělení, která spolupracují na dosažení společných cílů. Po poznání této struktury byli schopni lépe pochopit, jakým způsobem společnost dosahuje svého úspěchu.

Následně byli žáci seznámeni s rozmanitou produktovou nabídkou. Od klasických variant, jako je Coca-Cola a Fanta, až po nové a inovativní produkty, které reagují na měnící se preference spotřebitelů.

Jedním z vrcholů exkurze bylo seznámení se s obchodním modelem. Žáci získali vhled do strategií, které společnost používá k udržení své pozice na trhu, a do důležitosti udržitelného podnikání.

Exkurze by nebyla kompletní bez návštěvy výrobní haly. Žáci měli možnost sledovat kroky výrobního procesu, od míchání ingrediencí až po balení hotových produktů. Tato praktická zkušenost poskytla žákům hlubší pochopení toho, jak jejich oblíbené nápoje vznikají.

Exkurze do výrobního závodu Coca-Cola HBC v Praze byla pro žáky třídy 2. B nejenom poučná, ale také inspirativní. Tato zkušenost jim poskytla cenné znalosti o fungování velkých firem, výrobních procesech a důležitosti udržitelného podnikání.

- Ing. Aleš Vogel, MBA -

Exkurze ve výrobním závodě Coca-Cola HBC Exkurze ve výrobním závodě Coca-Cola HBC Exkurze ve výrobním závodě Coca-Cola HBC