Exkurze v pražském výrobním závodu Coca-Coly

Ve čtvrtek 18. 1. 2024 žáci 2. A měli příležitost nahlédnout do procesu výroby celosvětově známé značky. Po seznámení s historií prostřednictvím zajímavého videa měli žáci možnost obléct si ochranné pomůcky a vstoupit do nitra výrobního závodu v Praze-Kyjích. Během prohlídky závodu měli možnost pozorovat každý krok procesu výroby oblíbeného nápoje Coca Cola. Tato praxe jim poskytla nejen pohled do technických a technologických aspektů výroby, ale také jim umožnila ocenit komplexnost a organizaci celého procesu. Žáci si odnesli nejen nové znalosti a zajímavosti o výrobě oblíbeného nápoje, ale také získali představu o pracovním prostředí a logistice výrobního závodu. Tato exkurze nepochybně obohatila jejich perspektivu a propojila teorii s praxí. Navíc odcházeli s originálním výrobkem Coca Coly, která představovala příjemný bonus na závěr společné návštěvy.

- Ing. Simona Paslerová -

Coca Cola Coca Cola Coca Cola