Exkurze na úřadu práce

V březnu roku 2024 jsme s třídou 1. A navštívili krajskou pobočku úřadu práce pro hlavní město Prahu. Tato zkušenost poskytla našim žákům příležitost pochopit význam a roli tohoto úřadu v kontextu dynamického trhu práce 21. století.

Během exkurze jsme měli možnost nahlédnout do jeho fungování a pochopit jeho klíčovou roli v podpoře zaměstnanosti a profesního růstu. Pro žáky bylo důležité porozumět dynamice trhu práce, zejména v kontextu současných trendů a potřeb. Žáci měli také příležitost zkoumat, jaké dovednosti budou v budoucnosti vyžadovány a jak se mohou připravit na nové pracovní výzvy. Vzhledem k rostoucímu využívání umělé inteligence a automatizace v různých odvětvích jsme se zabývali i jejím vlivem na pracovní trh.

Na závěr jsme probírali možnosti, které mají studenti po ukončení studia naší školy a jaký význam má celoživotní vzdělávání v souvislostech neustále se měnícího světa.

- Ing. Aleš Vogel, MBA -

Exkurze na úřadu práce Exkurze na úřadu práce Exkurze na úřadu práce