Exkurze na Úřadě průmyslového vlastnictví

Studenti tříd 2.C a 2.L měli dne 25.4. možnost zúčastnit se zábavně-vzdělávacího programu o patentech, duševním vlastnictví a autorském právu na Úřadě průmyslového vlastnictví v Praze-Bubenči. V první části jsme vyslechli prezentace o úřadu a jeho činnostech. Druhou část tvořilo vystoupení ÚDiF (Úžasného divadla fyziky), které studentům zábavnou formou předvedlo fyzikální pokusy, inspirované některými nejznámějšími patenty. Shlédli jsme tak například příběh vzniku žárovky, levitující magnet, nebo fascinující Lichtenbergovy obrazce vypálené do dřeva. Studentům i doprovázejícím pedagogům se program velmi líbil a doufáme, že v příštím roce budeme moci na ÚPV opět zavítat.

- Mgr. Vanda Kopalová -