European Business Competence*Licence

Získejte mezinárodně uznávaný certifikát ekonomických znalostí!

Zkoušky pro veřejnost se konají průběžně, podmínkou je nejméně 6 přihlášených uchazečů.

Cetifikát pro studenty naší OA

Cena 2 864,- Kč. Studenti platí pouze hodnotu samotné zkoušky, přípravné kurzy jsou pořádány v rámci volitelného předmětu ve 3. ročníku zcela zdarma (studijní materiály v ceně). Studenti uhradí cenu zkoušky na začátku školního roku, objednají se studijní materiály, a jsou pravidelně (2 hodiny týdně) připravováni ke zkoušce. Ta proběhne na přelomu května a června, tedy ke konci školního roku.

Certifikát pro veřejnost

Cena 7 955,- Kč. V ceně je zahrnuta hodnota samotné zkoušky 4 235,- Kč a přípravných kurzů 3 720,- Kč.
  • studenti hradí za zkoušku pouze 2 864,- a mají slevu 30 % na přípravné kurzy
  • lze složit zkoušku bez absolvování přípravných kurzů, hradí se pouze zkouška (v případě zájmu lze docházet na konzultace za 250,- Kč/vyučovací hodina)
  • studijní materiály v ceně (čtyři učebnice potřebné k úspěšnému složení zkoušky)
Konání přípravných kurzů

Kurz je otevřen v případě, že se přihlásí nejméně 5 účastníků. Bližší informace (přihlašování do kurzu apod.) podává Ing. Čierná.

Přípravné kurzy pro veřejnost probíhají dle dohody se zúčastněnými v odpoledních hodinách v rozsahu 2 vyučovací hodiny týdně po dobu 12 týdnů v prostorách OA Vinohradská.

Kontakt

Ing. Hana Budínová (e-mail: hana.budinova@oavin.cz)

EBC*L