Beseda s Lucií

Ve čtvrtek 7. prosince 2023 se konala k předmětu ZSV ve třídě 2.C beseda se slečnou Lucií (25 let). Téma bylo k dnešku více, než aktuální: „Sebepoškozování, anorexie, HPO“. Lucie vyprávěla na svém případu, jaké jsou příčiny sebepoškozování, jak silný je vliv sociálních sítí, či jaké jsou varovné signály pro okolí. Také vysvětlila, jak si mohou poškození pomoci a na koho se o pomoc obrátit. Na dotazy studentů se rozpředla zajímavá diskuze. S uveřejněním fotomateriálu nám dala Lucie svolení.

- Ing. Magda Neuwirthová, PhD. -

Beseda s Lucií Beseda s Lucií Beseda s Lucií