Schůzka koordinátorů E+

4. a 5. listopadu se v učebně 200 konala úvodní schůzka koordinátorů programu Erasmus+, strategického partnerství. S našimi partnery ze Španělska, Maďarska a Litvy jsme zrevidovali přihlášku, grantovou dohodu a vše, co je z ní závazné, probrali termíny setkání a mobilit, plán každé školy na splnění jejích úkolů, možnosti formální prezentace projektu v médiích, vytvořili hodnotící dotazník pro studenty a učitele, prohlídli si budovu školy, seznámili se z prezentacemi škol všech partnerů a prodiskutovali možnost využití metod vzdělávání pro projekt (Service-Learning a New methodologies for learning about Cultural Heritage). Nyní žáky zapojené do projektu čeká vypracování osobních dotazníků, tvorba loga, které bude vybráno soutěží a po té příprava na únorovou schůzku v Litvě.

- Mgr. Petr Bek

Vytisknout