Kontakty

Sekretariát školy:778 534 316, 778 534 317(informace, omluvy nepřítomnosti, vzkazy učitelům)
Ředitel:778 534 316(přepojuje sekretariát školy)
Zástupci ředitele:778 534 317(přepojuje sekretariát školy)
Učitelé:778 534 317(přepojuje sekretariát školy jen do kabinetů)
Hospodářka:778 534 316(přepojuje sekretariát školy)
E-mail (škola):info@oavin.cz
 
Vedení školy
Ředitel:RNDr. Milan Macek, CSc.
1. zástupkyně ředitele:Ing. Ivana Jandová
2. zástupce ředitele:Mgr. Ivan Kořínek
 
Sekretariát a ekonomický úsek
Vedoucí sekretariátu:Ing. Mgr. Helena Horáková
Vedoucí ekonomického úseku: Šárka Flemrová
Mzdová účetní:Ing. Ivana Čechová
 Ing. Milada Jarolímová
 
Provozní úsek
Školník:Jiří Lupínek
Recepční:Ludmila Sudková
 Milan Horák
 
Výchovný poradce
Pro 1. až 4. ročník:PhDr. Naděžda Fuková
 
Školní metodik prevence
Pro 1. až 4. ročník:Ing. Zdenka Mlčochová
 
Učitelé
Adamovičová Jitka, Mgr.jitka.adamovicova@oavin.cz
Adamus Marián, PhDr.marian.adamus@oavin.cz
Bavšenkovová Blanka, Ing.blanka.bavsenkovova@oavin.cz
Bek Petr, Mgr.petr.bek@oavin.cz
Brožek Milan, Mgr.milan.brozek@oavin.cz
Budínová Hana, Ing.hana.budinova@oavin.cz
Císař Vladimír, Mgr.vladimir.cisar@oavin.cz
Cmunt Kamil, Mgr.kamil.cmunt@oavin.cz
Částková Emilieemilie.castkova@oavin.cz
Dolanský Jindřich, Ing., Ph.D.jindrich.dolansky@oavin.cz
Doubravová Květoslava, Mgr.kveta.doubravova@oavin.cz
Dunovský Marek, Mgr., Bc.marek.dunovsky@oavin.cz
Eisenbergerová Hana, PaedDr.hana.eisenbergerova@oavin.cz
Fišerová Marie, Ing., PhD.marie.fiserova@oavin.cz
Fuková Danuše, Ing.danuse.fukova@oavin.cz
Fuková Naděžda, PhDr.nadezda.fukova@oavin.cz
Fuňková Alena, Ing.alena.funkova@oavin.cz
Hartl Miroslav, Mgr.miroslav.hartl@oavin.cz
Hejk Jan, PhDr.jan.hejk@oavin.cz
Chrzanowská Babeta, PhDr.babeta.chrzanowska@oavin.cz 
Jandová Ivana, Ing.ivana.jandova@oavin.cz
Jedličková Karla, Mgr.karla.jedlickova@oavin.cz
Kadlec Peterpetr.kadlec@oavin.cz
Kašparová Věra, Ing.vera.kasparova@oavin.cz
Kašparová Věra, Ing.vera.kasparova@oavin.cz
Koláčková Hana, Ing.hana.kolackova@oavin.cz
Kolářová Vladislava, Mgr.vladislava.kolarova@oavin.cz
Kolářová Dagmar, Mgr.dagmar.kolarova@oavin.cz
Koňařík Stanislav, RNDr.stanislav.konarik@oavin.cz
Koňaříková Kateřinakaterina.konarikova@oavin.cz
Kořínek Ivan, Mgr.ivan.korinek@oavin.cz
Kubánková Jana, PaedDr.jana.kubankova@oavin.cz
Lacigová Ivanaivana.lacigova@oavin.cz
Legat Petr, Mgr.petr.legat@oavin.cz
Linhartová Jana, Mgr.jana.linhartova@oavin.cz
Lojdová Eva, RNDr.eva.lojdova@oavin.cz
Macek Milan, RNDr., CSc.milan.macek@oavin.cz
Malá Janka, PhDr.janka.mala@oavin.cz
Mlčochová Zdenka, Ing.zdenka.mlcochova@oavin.cz
Müllerová Eva, PhDr.eva.muellerova@oavin.cz
Nápravník Martin, Mgr.martin.napravnik@oavin.cz
Navarro Irena, Ing.irena.navarro@oavin.cz
Nejedlá Lenka, Ing.lenka.nejedla@oavin.cz 
Pipíšková Slamková Mária, Ing. maria.slamkova@oavin.cz
Pohanová Marcela, Ing.marcela.pohanova@oavin.cz
Šindelková Darja, Ing.darja.sindelkova@oavin.cz
Šrámková Eva, Ing.eva.sramkova@oavin.cz
Truncová Hana, Ing.hana.truncova@oavin.cz
Vavříková Ivona Mgr.ivona.kestlova@oavin.cz
Vejtasová Yveta, Mgr.yveta.vejtasova@oavin.cz
Vlková Hana, Mgr.hana.vlkova@oavin.cz
Voldřichová Tamara, Mgr.tamara.voldrichova@oavin.cz
Voska Ivo, Mgr.ivo.voska@oavin.cz
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Eva Šmídová, Moore Czech Republic s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 – Praha 8,
tel.: 731 609 403, e-mail: consultant@moore-czech.cz 
Vytisknout