Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení na školní rok 2020/2021

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Přihlášky ke vzdělávání se podávají do pondělí 2. 3. 2020.

8. 6. 2020 Jednotné přijímací zkoušky - pozvánky byly poslány e-mailem a jsou rozesílány i v listinné formě

Nestihli jste termíny Dnů otevřených dveří? Rádi vás v období leden - únor uvítáme na individuální konzultaci ve středu (mimo prázdnin) od 14:30 do 16:00 hodin. Návštěvu prosím ohlaste den předem.

V prvním kole přijímacího řízení byly podány přihlášky takto:

Obchodní akademie - Ekonomika a podnikání v Evropské unii - 111

Obchodní akademie - Cestovní ruch - 113

Ekonomicky lyceum - 82 

Vyjádření MŠMT:
v případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení. 

Další informace a formuláře

Vytisknout