Informace pro absolventy

Škola slaví 110 let své činnosti

Zveme absolventy školy na den otevřených dveří v úterý 11. února 2020 od 15:30 do 18:00 hodin.

Přijďte si prohlédnout budovu a učebny, kde jste trávili svá studentské léta!

* * * * *

* * *

*

Vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení

Škola vydá stejnopis nebo opis vysvědčení výhradně na základě žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem oprávněného žadatele, v případě osobního doručení žádosti může být oprávněnost žadatele ověřena v sekretariátu školy. Toto opatření je nutné vzhledem k zákonem stanovené povinnosti chránit osobní údaje. Opis nebo stejnopis se vystavuje zpravidla do 3 týdnů, podle složitosti vyhledávání údajů v archivu. Úhrada nákladů na jeho vystavení je 100,- Kč + případné poštovné. Bližší informace podá vedoucí ekonomického úseku, tel. 778 534 316.

Vydávání potvrzení o vzdělávání

Škola vydá potvrzení o vzdělávání výhradně na základě žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem oprávněného žadatele, v případě osobního doručení žádosti může být oprávněnost žadatele ověřena v sekretariátu školy. Toto opatření je nutné vzhledem k zákonem stanovené povinnosti chránit osobní údaje. Potvrzení se vystavuje zpravidla do 3 týdnů, podle složitosti vyhledávání údajů v archivu. Bližší informace podá vedoucí ekonomického úseku, tel. 778 534 316.

Výzva pro absolventy — historické materiály

Vlastníte-li fotografie, tabla, kroniky, či jiné zajímavosti ze starší historie našeho ústavu, s povděkem uvítáme jejich laskavé zapůjčení k případné prezentaci. Kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese info@oavin.cz nebo na tel. 778 534 316. Těm, kteří tak již učinili, srdečně děkujeme.

Vytisknout