Informace pro maturanty

Důležité maturitní termíny

(uchazeči se účastní jen těch zkoušek, ke kterým se přihlásili, všichni obdrželi výpis z přihlášky):

Podzimní období

25. 7. 2020 poslední termín pro podání přihlášky k podzimní maturitní zkoušce, písemné žádosti o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka a odevzdání vlastního seznamu literárních děl

1. 9. až 4. 9. 2020 didaktické testy společné části maturitní zkoušky (stanoví MŠMT)

8. 9. 2020 praktická maturitní zkouška

15. 9. až 17. 9. 2020 ústní maturitní zkoušky

Důležité odkazy

Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku 2020

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2020

Návrh způsobu hodnocení profilových maturitních zkoušek

Jmenování maturitních komisí - podzim 2020

Vytisknout