Informace pro maturanty

Důležité maturitní termíny

(uchazeči se účastní jen těch zkoušek, ke kterým se přihlásili, všichni obdrželi výpis z přihlášky):

Jarní období

8. 4. 2020 písemná práce z českého jazyka a literatury (společná část MZ), účastní se všichni bez ohledu na uzavření ročníku

23. 4. 2020 písemná práce z cizího jazyka (profilová část MZ), účastní se všichni bez ohledu na uzavření ročníku

28. 4. 2020 praktická zkouška z ITE (profilová část MZ), účastní se jen ti, kteří řádně uzavřeli 4. ročník

29. 4. 2020 praktická zkouška z účetnictví (profilová část MZ), účastní se jen ti, kteří řádně uzavřeli 4. ročník

30. 4. 2020 písemná práce z cizího jazyka (společná část MZ), účastní se všichni bez ohledu na uzavření ročníku

4. 5. až 6. 5. 2020 didaktické testy (společná část MZ), účastní se jen ti, kteří řádně uzavřeli 4. ročník

18. 5. až 29. 5. 2020 ústní zkoušky (společná i profilová část MZ), účastní se jen ti, kteří řádně uzavřeli 4. ročník

Podzimní období

1. 9. až 4. 9. 2020 didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky (stanoví MŠMT)

Důležité odkazy

Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku 2020

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2020

Návrh způsobu hodnocení profilových maturitních zkoušek

Vytisknout