Návštěva ze Španělska

V rámci projektu Erasmus+ navštívily hodinu španělštiny ve třídě 4. L dvě z koordinátorek z partnerské školy v Alicante. Přítomnosti našich hostů jsme využili na maximum: Obě zahraniční učitelky nám pověděly mnoho zajímavého o španělském vzdělávacím systému i o škole, kde pracují. Budoucí maturanti ze 4. L zase představili španělským vyučujícím naši obchodní akademii. A co nás nejvíc překvapilo? Asi to, že Španělky nadchl začátek výuky v 7:30. V závěru hodiny napsali naši studenti dopisy žákům partnerské školy. Teď už se budeme těšit na jejich odpovědi a na další možnost procvičit si španělštinu v kontaktu s rodilými mluvčími – na příští školní rok je v plánu návštěva žáků  IES Cabo de la Huerta  na naší obchodní akademii.

- Mgr. Dagmar Kolářová -

Vytisknout