Pro život (ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK)

Jako v předešlých letech se i letošní druháci (2. A, B, C, D) a 3. ročník ekonomického lycea (3. L) účastnili projektu Pro život (poskytnutí první pomoci) ve spolupráci se studenty 3. lékařské fakulty UK.  Výhodné pro ně jistě bylo rozdělení třídy na menší skupiny a větší počet lektorů, kteří se jim individuálně věnovali. Pozitivní samozřejmě byla i přítomnost některých názorných pomůcek, na kterých si studenti mohli teorii rovnou vyzkoušet v praxi.

Hodnocení studentů bylo veskrze pozitivní, sami lektoři téměř všechny třídy pochválili za pěkný a aktivní přístup k daným úkolům a celé problematice.

- Mgr. Kamil Cmunt -

vyzaduji vyzaduji vyzaduji vyzaduji
Vytisknout