Premianti za I. pololetí a ohlédnutí 100 let zpátky

Na konci prvního pololetí 2018/19 jsme zaznamenali poněkud nižší počet 17 vyznamenaných, z toho po třech v 2. C a 3. L, celkově 9 ve třídách OACR. Stupně vítězů nejsou nijak překvapivé: novým premiantem akademie se s průměrem 1,0 stal Štěpán Kvíz, o stupínek za ním je jeho spolužačka z 3. L Kateřina Vanová (Hai Hoa Thi) společně se studentkami 4. C Kristýnou Brožovou a čtyřnásobnou premiantkou Kateřinou Snopkovou. Zbylá ročníková prvenství získali Kateřina Karbanová z 2. C a Miloslav Vlček z 1. A. Nejlepšího průměrného prospěchu dosáhlo žactvo 4. C, 3. L a 2. C, mezi prvňáky třída 1. A; ročníkové stříbro náleží 1. L, 2. A, 3. C a 4. D.  

Zkusme se ohlédnout o století zpět do školního roku 1918/19, kdy naše akademie sídlící v ještě samostatném Karlíně zažívala svůj desátý rok a ve vlastní Praze existovaly jen Prager Handelsakademie a Českoslovanská akademie obchodní. Na podzim skončila světová válka, která si vyžádala životy 35 studentů a absolventů, kvůli tzv. španělské chřipce byla škola měsíc uzavřena a tři studenti pandemii podlehli. Většinu roku churavěl i zakládající ředitel František Kovář, kterého nicméně čekala druhá polovina úspěšného 18letého působení. Ryze pánský pedagogický sbor čítal 23 členů a ústav navštěvovalo 440 žáků – tedy srovnatelně s dnešními 488, ovšem s podstatným rozdílem, že zde zatím studovali výhradně chlapci a v 9 třídách jich bylo 44 až 55.

Z roční zprávy (k nahlédnutí zde) se dále dozvídáme, že rozjitřená společenská atmosféra v době vzniku Československa neblaze ovlivnila kázeň a prospěch žactva. Rovněž finanční situace byla, přes vydatnou podporu města, dosti svízelná a akademie stále užívala provizorium v domě Srncovy nadace poblíž dnešního Hiltonu – až o pět let později nastaly podmínky pro znamenitý rozvoj ústavu v daleko prostornějším karlínském sídle. A Královské Vinohrady? Ambiciózní skoro 90tisícové město čekaly poslední tři roky samostatné existence, v okrsku naší současné budovy byl dosud zemědělský pozemek a Vinohradská třída, několikrát ještě změnivší název, se tenkrát jmenovala Jungmannova.

- RNDr. Stanislav Koňařík  -

vyzaduji vyzaduji vyzaduji vyzaduji vyzaduji

Vytisknout